Tıp Merkezimizde

Pisikiyatri Uzmanı tarafından

Pisikoteknik onay raporu verilmektedir

Merkezimizde Endoskopi ve Kolonoskopi yapılmaktadır

Kısaca Hakkımızda

ÖZEL GEDİZ TIP MERKEZİ

2004 yılından bu yana MANİSA’da hizmet veren GEDİZ TIP MERKEZİ hasta ve toplum sağlığını esas alan, üstün nitelikli ekibi, modern alt yapısı, yenilikçi, öncü uygulamaları, hasta yakınlarının memnuniyetlerini artırmadaki kararlılığı ile referans kurumlardan biri olmayı hedeflemektedir.

 

Tıbbi Birimlerimiz

Radyoloji

Radyoloji bölümü uzman radyologlar, radyoloji

Psikiyatri

Psikiyatri, insanların duygu, düşünce ve

Ortopedi

Ortopedi ve Travmatoloji kliniğimiz, kas-iskelet

Radyoloji bölümü uzman radyologlar, radyoloji teknisyenleri ve hemşirelerden oluşan ekibiyle çağdaş ve güvenilir hizmet vermektedir.

 

Radyoloji bölümümüzde aşağıdaki tetkikler yapılmaktadır.
 • Direkt Röntgen
 • Bilgisayarlı Tomografi
 • Mamografi
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Ultrasonografi
 • Kontrastlı Tetkikler (Mide – Kolon Filmi)
 • MR
Psikiyatri, insanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmaları tanımlayıp çok farklı tekniklerle tedavi ederek insanlara yardım eden bir tıp bilimidir.

Psikiyatri, Türkçede “ruh hekimliği” olarak isimlendirilse de, beyinle (ve yalnızca beyinle) uğraşır. Psikoterapi de dahil olmak üzere tüm tedavi yöntemleri, etkisini beyinde (ve yalnızca beyinde) gösterir.

İnsanın zihinsel, duygusal yapısı ile davranışlarında, çevreye uyumunda ortaya çıkan sorunların incelenmesi, tanımlanması, bunların tedavisi ve önlenmesi temel çalışma alanlarımızdır.

Hastanemiz psikiyatri polikliniğinde çağdaş psikiyatri kuramları ve yaklaşımları kullanılarak, kaliteli tanı-tedavi hizmetleri verilmektedir.

Ortopedi ve Travmatoloji kliniğimiz, kas-iskelet sisteminin her türlü hastalık ve yaralanmalarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu ile ilgilenir. Görüntüleme yöntemleri ve ameliyathane koşulları açısından en son teknolojik donanıma sahip olan hastanemizde, dünyadaki uygulama ve gelişmelere paralel olarak, Ortopedi ve Travmatoloji alanında tüm konservatif ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Farklı branş hekimlerimiz arasındaki yüksek entegrasyon ve kooperasyon neticesinde size en doğru ve kaliteli hizmeti uygun fiyatlarda sunmayı amaçlıyoruz.

 

Merkezimizde yaptığımız Ortopedik ameliyatları ana başlıklarla şöyle sıralayabiliriz.
 • Artroskopik menisküs ve çapraz bağ ameliyatları.
 • Büyük kemik kırıkları (plakla osteosentez, intramedüller çivileme ve perkütan çivileme ) C kollu çift ekranlı skopi altında her türlü kırık ve çıkık kapalı redüksiyonu.
 • Yumuşak doku ameliyatları (tendon gevşetme, tendon rüptürü ve kesitleri,tendon transferi, karpal tünel sendromu, kubibi tünel sendromu vb…)
 • Kemik ve yumuşak doku iyi huylu tümörleri.
 • Her türlü acil travmatolojik müdahaleler.
 • ESWT tedavisi.

 

Protez Cerrahisi:Kalça, Diz, Omuz Total Ve Parsiyel Protez Ameliyatları
Travma Kırık Cerrahisi:Tüm Kemik Kırıkları Ve Eklem Çıkıkları Ameliyatları Ve Konsarvatif Tedavileri
Kapalı Artroskopik Diz Cerrahisi: Menisküs,Bağ Ve Kıkırdak Yaralanmaları Tedavisi
El Cerrahisi: Sinir Sıkışmaları Ve Tendon Sıkışmaları,Tendon Kesileri Tamiri Ve Tendon Transfer Amaliyatları.
Osteoporoz Tanı Ve Tedavisi
Over Use Fazla Kullanma Sendromları Tanı Ve Tedavisi:Eklem Kondral Lezyonları Ve Kas Tendon Yaralanmalarında Prp Uygulaması

 

Kendi kanınızdan elde edilen trombositten zengin plazmaların, birçok ortopedik hastalığın tedavisinde kullanıldığını biliyor musunuz? PRP olarak adlandırılan bu yöntem sayesinde kısa sürede iyileşme sağlanmasının yanı sıra, hastalara daha az girişimsel işlem yapılıyor.

Sıklıkla dermatolojik uygulamalarla gündeme gelen PRP (Trombositten Zengin Plazma) tedavisi, günümüzde ortopedik hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor. Kas ve tendom yaralanmalarının yanı sıra birçok sorunun giderilmesinde tercih edilen bu yöntem, başta profesyonel sporcular olmak üzere tüm hastaların kısa sürede iyileşmesine yardımcı oluyor.

Ortopedi alanında hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

PRP uygulaması; gençlerde kas ve tendon yaralanmaları ile yardımcı yöntem olarak akut kondral rahatsızlıkların tedavisinde uygulanabiliyor.İleri ve orta yaş grubunda ise tendinit-epikondilit (lateral-medial), kronik tenosinovit ve kıkırdak (artroz) hastalıklarının tedavisinde kullanılabiliyor.

Tedavi nasıl uygulanıyor?

Bu yöntem; hastanın kendisinden alınan venöz kanın steril şartlarda standart bir prosedürden geçirilmesi sonrası, son ürün olarak elde edilen trombositten zengin plazma içeriğinin, yine steril şartlar gözetilerek tekrar hastaya verilmesini kapsayan minimal girişimsel bir yöntem olarak tanımlanıyor. Bu yöntemde, büyüme ve iyileştirme hormonlarından zengin plazma içeriği ile tedavi hedefleniyor.

Tedavi ne kadar sürüyor?

Süresi, hastanın tanısına bağlı olarak değişiyor. Genel olarak 7 yada 14 günde bir defa uygulanması önerilen tedavinin ortalama 3 sean yapılması gerekiyor. Gerekli hallerde, hekim tarafından da uygun görülürse uygulama sayısı çoğaltılabiliyor. Akut dönem kas-tendon yaralanmalarında, erken dönem küçük yırtıklarda tek enjeksiyon yeterliyken; orta ve büyük yırtıklarda birer haftalık aralıklarla 2-3 enjeksiyon uygulanıyor. Erken dönem gonartroz (diz kireçlenmesi) için iki-üç haftalık aralıklarla toplam 3 enjeksiyon; kronik lateral/medial epikondilit tedavisinde de tek enjeksiyon yapılıyor.

Herhangi bir komplikasyon görülüyor mu?

PRP tedavisi sonrası en sık enjeksiyon yapılan bölgede yanma ve enjeksiyon ağrısı olabiliyor. Ancak bu şikayetler kısa sürede, hızla kayboluyor.Bunu dışında başka bi komplikasyon yoktur.

Profesyonel sporcuların kas yaralanmalarının ardından yeniden spora dönebileceği süre büyük önem taşıyor. Bölgeye erken dönem PRP uygulaması yapılması bu süreyi belirgin oranda azaltıyor.

Tıbbın başka alanlarından da kullanılabiliyor mu?

Günümüzde ortopedi ve dermatoloji dışında; fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniklerinde, estetik ve plastik cerrahide, nörolojide ve diş hekimliği uygulamalarında PRP’den sıkça yararlanılıyor.