» Nöroloji

Nöroloji Polikliniğimizde, nörolojik hastalıkların ayaktan tanı, tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir.
Nöroloji Polikliniğimizde, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi serebrovasküler hastalıklar, hareket bozuklukları, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multipl skleroz, inme ve uyku bozuklukları konuları ile ilgili merkezimizde hizmet verilmektedir.
Kraniyal Tomografi veya Magnetik Rezonans (MR) ve EEG (Elektro Encepholo Grafi) görüntülemesi gibi tetkikler hastalarımıza yapılmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.

Nöroloji branşı ile ilgili hastalıklar;
 • Serebrovasküler hastalıklar (Beyin Damar Hastalıkları)
 • Akut İskemik İnmeler (Felçler)
 • Beyin kanamaları
 • Demans (Unutkanlık ve Bunama)
 • Vasküler Demans
 • Alzheimer Hastalığı
 • Hareket Bozuklukları
 • Parkinson Hastalığı
 • Distoniler
 • Diskineziler
 • Esansiyel Tremor
 • Huntington Kore vb
 • Epilepsi ve Uyku Bozuklukları
 • Fokal
 • Jeneralize Epilepsiler
 • Status Epileptikus
 • Huzursuz bacak sendromu
 • Horlama ve Uyku Apne Sendromu
 • Demyelinizan Hastalıklar
 • Multipl Skleroz
 • Akut demyelinizan Ensefalomyelit
 • Transvers myelit vb
 • Nöropatiler
 • Toksik metabolik
 • Immün nöropatiler
 • Guillen Barre sendromu vb
 • Kas hastalıkları
 • Sinir kas kavşağı hastalıkları
 • Myastenia Gravis
 • ALS
 • Baş ağrıları
 • Vasküler (Migren)
 • Gerilim
 • Servikojenik baş ağrıları
 • Temporal arterit
 • Nevraljiler vb
 • Baş Dönmesi
 • Konfüzyonel Durumlar
 • Ensefalit vb.
Uzm. Dr. Süreyya Uğurlu
Mezuniyet tarihi: 1982
Uzm. Dr. Süreyya Uğurlu
Nöroloji Uzmanı
İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi