» Sünnet

Sünnet hakkında merak edebilecekleriniz

Bundan 10-15 yıl öncesine kadar çocuklarını sünnet ettirmeyi düşünen aileler,çevrelerinden duydukları sünnetçi veya doktorlara muayenehane veya ev ortamlarında rahatlıkla sünnet yaptırabilmekteydiler.Fakat iletişimin artması ve yapılan hataların herkes tarafından duyulabilmesi,eğitim seviyesinin artarak halkımızın bilinçlenmesi ve gerekse sağlık bakanlığınca getirilen yeni düzenlemeler sonucunda aileler artık rastgele sünnet yaptırmamaktadırlar.Hatta sünnet yaptırmaya geldiklerinde altta sayacağım hususların çoğu hakkında bazen bizimde duymadığımız bilgilerle dolu olarak geliyorlar,tabiî ki bunlar sevindirici gelişmeler,sonuçta geleceğimizi sağlıklı nesillere emanet etmek en büyük dileğimizdir.

Sünnet, penis başını kaplayan derinin çıkartılmasına denilir. Bu deri, dışta cilt, içte ise mukoza denilen iki tabakadan oluşur ve tıp dilinde “prepisyum” adı verilir. Sünnetin tarihi oldukça eskiye dayanır. İlk sünnetin milattan önce 15 bin yıl önce yapıldığı düşünülmektedir. Sünnete ait şekiller ise milattan önce 6000’li yıllara dayanır. Müslümanlar dışında Musevilerde, erkek çocuklar doğumdan sonraki ilk 8 gün içerisinde sünnet edilir. Bugün ABD'de sünnet oranının %60-80 arasında olduğu belirtiliyor.

Erkeklerin sünnet olmasının penis kanserini önleme gibi bilinen bazı faydaları dışında, diğer bazı yararları giderek artan sıklıkta belirtilmektedir. Sünnet ve çeşitli patolojik durumlar arasındaki ilişkiler aşağıda açıklanmaktadır.


» Sünnetin Faydaları

A- Fimozis (prepisyumun darlığı), parafimozis (prepisyumun glansın altında bir boğum yaparak glansı boğması), balanit (glansın inflamasyonu). postit (prepisyumun inflamasyonu) gibi hastalıkları sünnet önlemektedir. Sünnet olmamış çocuklarda, penisle ilgili bu problemlere, olanlara göre 2.5 misli fazla rastlanmaktadır Bir başka araştırmada da yenidoğan döneminde sünnet edilmiş çocuklar, edilmemiş olanlarla 8 yıl boyunca karşılaştırılmış ve sünnetli olanlarda bu problemlerin daha az olduğu tesbit edilmiştir.

B- Prepisyumun kesilmesi bölgenin temiz kalmasını sağlamaktadır. ABD’de fakir ailelere bilhassa bu sebeple çocuklarım sünnet ettirmeleri tavsiye edilmektedir . Fakat bu ülkede sünnet zengin, yüksek eğitim yapmış ve beyaz ırktan olanlar arasında daha yaygındır.

C- Üriner sistem enfeksiyonları ile sünnet arasındaki ilişki son yıllarda üzerinde durulan bir konudu. Bu konuda yapılmış bir araştırmada sünnetli çocuklarda üriner enfeksiyonların daha az olduğu gösterilmiştir . ABD’de sünnet sıklığının yukarda bahsedilen sebeplerle azalması üriner enfeksiyonları artırmıştır. Sünnetsiz çocuklarda üriner enfeksiyonların sık görülmesi, prepisyumun bu enfeksiyonlara yol açan barsak bakterilerinin üremesi için uygun bir ortam sağlamasıyla açıklanmıştır. Aynı sebep sünnet olmamış yenidoğanlarda daha sık rastlanan menenjit, bakteriemi gibi patolojik durumları da açıklayabilir . Hayatın ilk 3 yılı içinde bilhassa ilk yılında olan üriner enfeksiyonlarda böbrekte nedbe dokusu gelişebilmesi ve bunun kronik böbrek yetmezliğine ilerleyebilecek olması, konunun önemini artırmaktadır.

D- Penis kanseri çoğunlukla sünnet olmamış topluluklarda görülür. Sünnet olma yaşı küçüldükçe penis kanserinin görülme sıklığı azalmaktadır. Bu kanser Yahudiler arasında hiç görülmezken, Paraguay’da en sık görülen genitoüriner kanser olarak bildirilmiştir . Türk tıp liiteratüründe şimdiye kadar yayınlanan penis kanserli vakaların sayışı 41′dir. Bunların da 30′unu sünnetsiz gayrimüslimler teşkil etmektedir. Penis kanserinin gelişmesinde genital bölgenin kötü hijyeninin, herpes simpleks virüs tip II, "insan paopilloma virüs tip 16 ve 18 ile olan enfeksiyonların rol oynayabileceği ileri sürülmüştür .

E- Kadınlarda serviksin yassı hücreli kanserinin, penis kanseri ile ilgili ilgi çekici ortak özellikleri vardır. Penis kanseri olan erkeklerin eşlerinde serviks kanseri sıklığı 3-8 misli fazladır . Serviks kanseriyle cinsel temasla geçen hastalıklar arasında kuvvetli bir ilgi vardır. İnsan papilloma virüs tip 16 ve 18, herpes simpleks virüs tip 11 bu kanserin oluşumunda suçlanmaktadır. Yukarda belirtildiği gibi aynı mikroorganizmalar penis kanserinin de sorumlusu olabilir

F- Sünnet olmamış erkeklerin cinsel temasla geçen hastalıklara daha çok yakalandığı bildirilmiştir. Bir araştırıcı grubu sünnetsiz erkeklerde bu hastalıklardan herpes genitalis ve gonorenin 2, sifilis ve kandidiazisin 5 kat fazla görüldüğünü rapor etmiştir .


» Sünnetin Yapılmadığı Durumlar

1- Sünnet vücut ısısını koruyamayan, beslenmeye aktif katılamayan bebeklere veya hasta çocuklara yapılmaz.

2- Hipospadias veya bir başka ürogenital anomalisi olanlara, bu anomaliler için düzeltici ameliyat yapılmadan önce sünnet yapılmamalıdır. Çünki prepisyum bu anomalilerin düzeltilmesi sırasında kullanılabilir.

3- Kanama hastalığı olabilecek kişilere (aşırı kanaması veya ailesinde kanama hastalığı olan gibi) gerekli tetkikler yapılıp kesin teşhis konulmadan sünnet yapılmamalıdır


» Sünnet Yaşı

Cerrahi yönden çocukların riskli veya sakıncalı olarak sokulacağı bir yaş grubu bulunmamaktadır,tecrübeli bir cerrahın elinde ve uygun cerrahi ve anestezi koşullarında her yaşta sünnet mümkündür,ancak psikiatristlerin ve psikologların 2-6 yaş arası çocuklarda kastrasyon anksietesi oluşabilmesi tezi nedeniyle bu yaş aralıklarında tavsiye edilmemektedir.Buna karşın 100 yıllık bu iddiayı somut deliller ile destekleyecek yeterli verileri bulunmamaktadır.Dolayısıyla sünnetin ideal yaşı konusunda elimizde yeterli bilimsel veri yoktur. İstatistiki kaynakların çoğunu sünnetin yaygın olmadığı batılı ülkelerin kaynaklarından aldığımız için bu çalışmaların Müslüman ülkeler ile ne derece örtüştüğünü söylemek güçtür.Örneğin ülkemiz gibi erkeklerin neredeyse % 95 in üzerinde sünnet olduğu yerlerde çocuklar zaten sünnet törenleriyle iç içe büyümekte ve bu olayı.Psikolojik olarakta diğer ülkelerde erkeklerden daha fazla rahatsızlıkları bulunmamaktadır.

Sonuç olarak:Bu konuda yeterli bir fikir birliği yoktur. Doğrusu sünnet, ya çocuğun ne yapıldığını anlayamayacağı ve yabancıyı tanıyamayacağı kadar erken dönemde (tercihan doğumu takiben veya ilk iki yaşın içinde), ya da sağlıklı iletişim kurulabilecek çağa geldiğinde (6-7 yaşından sonra) yapılmalıdır. Ara yaşlarda ise, çocuğa sünnetin gerekliliğini anlatmak, ondan anlayış beklemek ve rahat bir cerrahi girişime izin verecek sükuneti sağlamak oldukça zordur.


» Sünnet Metodları

  • 1.Cerrahi sirkumsizyon
  • 2.Çan yöntemi
  • 3.Plastik klemp yöntemi
  • 4.Giyotin yöntem

Yukarıda sayılan sünnet metodlarını bizzat uygulamış bir cerrah olarak 25 yıllık deneyimlerimize dayanarak uyguladığımız metod ameliyathane ortamı veya yeterli asepsi antisepsi şartlarının sağlandığı bir ortamda hafif sedasyon altında giyotin ve cerrahi sirkumsizyon karışımı bir yöntem olup yaklaşık 10 dakika sürmektedir,işlem sonrasında kendinden eriyebilen vikril dikişler kullanılmakta,2 gün sonundada çocuğumuz banyosunu yapabilmekte,pansumanlar evde rahatlıkla yapılabilmektedir.