Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji mikroorganizma adı verilen, birçoğu mikroskopta görülen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu mikroorganizmaların başında bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler gelmektedir.
Laboratuvarımızda bu mikroorganizmalar incelenerek kişilerde oluşan hastalıkların ne olduğu saptanabilmektedir. Laboratuvarda hastaların kanı, her türlü vücut sıvılar, doku örnekeri, idrar ve dışkı örneklerinde bulaşıcı hastalıkların tanısı, tedavisi ve takibinde yol gösterici testler yapılmaktadır.
Çalışılan testlerin başlıcaları şunlardır;
  • Kültür testleri
  • Antibiyotik direnç araştırmaları
  • Direkt mikroskobik incelemeler
  • Boyalı preparat incelemeleri
  • Dışkıda parazit yumurtası aranması
  • Tam idrar tahlili
Ayrıca laboratuvarımızda biyokimya hormon analizleri, serolojik testler, hematolojik testler yapılmaktadır.