Emine BAĞCIK

Merkezimiz Anestezi ve Reanimasyon bölümünde Kadın Doğum, Genel Cerrahi, Ürolojiz Göz, Kulak Burun Boğaz ve Ortopedi Cerrahi branşlarının ameliyatları gerçekleştirilmektedir.
Hastalarımızın ameliyat öncesi değerlendirmeleri özenle yapılmakta olup gerek duyulduğunda diğer branşlarla konsülte edilmektedir.
Donanımlı ameliyathanemizde amacımız hastalarımızı güvenle uyutup, uyandırmaktır. Tüm bölgesel anestezi şekilleri (spiral, epidural anestezi) yapılmaktadır.