Adnan ÜNVER

Çocuk Sağlığı & Hastalıkları
Mezun Olduğu Okul : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezuniyet tarihi: 1990
İhtisas Eğitimi : İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mezuniyet tarihi: 1995
Çalıştığı Kurumlar
Moris Şinasi Çocuk Hastanesi
Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi
Soma SSK Hastanesi